Strona główna

mrfp

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. realizuje 2 Projekty ‘’Mazowiecki Program Pożyczkowy dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw’’ oraz  Projekt ” Wzrost Potencjału Mazowieckich Przedsiębiorstw”.  Projekty są  współfinansowane przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Priorytetu I ‘’Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu’’, Działanie 1.4 ‘’Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu’’ Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W ramach Projektów Fundusz oferuje przedsiębiorcom z terenu województwa mazowieckiego atrakcyjne pożyczki w kwocie od 20.000 zł do 500.000 zł.

Fundusz w swej ofercie posiada nową pożyczkę na działania innowacyjne - Pożyczka Innowacyjna, od 20.000 zł. do 120 000 zł.

Więcej informacji na temat ”Mazowieckiego Programu Pożyczkowego dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw można uzyskać na stronie : www.korzystnepozyczki.pl.

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy przystąpił do wdrażania Projektu : ” Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Inicjatwy JEREMIE w województwie Mazowieckim ”. Umowa Operacyjna  została zawarta w ramach konkursu 2.1/2013/FPJWM na Produkt Pożyczka Globalna , kwota dofinansowania : 5000000 zł.  Nowa oferta pożyczkowa w ramach Inicjatywy Jeremie jest dostępna od stycznia  2014 roku.  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013″

Więcej informacji na temat Inicjatywy Jeremie dostępnych  jest na stronie : www.jeremie.com.pl.

Pragniemy poinformować o rozpoczęciu nowego pilotażowego Programu Pożyczkowego dla studentów i absolwentów  : ”Pierwszy Biznes -Wsparcie w starcie”.  W ramach Projektu oferujemy pożyczki do 60 000 zł. na założenie firmy z okresem spłaty do  7 lat, bez prowizji i opłat za czynności związane z udzieleniem  i obsługą pożyczki . Oprocentowanie: na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualna wysokość stopy redyskonta weksli 2,75 – wysokość oprocentowania pożyczki 0,69% w skali roku).

Informujemy , że od dnia 2 grudnia 2013 r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o pożyczkę w ramach Projektu : ”Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie”.

Więcej informacji i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie : www.wsparciewstarcie.info

Aktualne oprocentowanie dostępnych  pożyczek
3,75
% –6,75%

U nas nie ma ukrytych kosztów,
Zapoznaj się z naszą Taryfą opłat i prowizji

BRAK OPŁAT przy udzielaniu pożyczek do kwoty 250 000 PLN

Pożyczka w Mazowieckim Regionalnym Funduszu Pożyczkowym  to krok do przodu dla firmy.

  • Łatwe procedury

  • Bez „historii kredytowej”

  • Nawet do 500 000 zł

  • Karencja w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy

  • Maksymalny okres spłaty nawet do 60 miesięcy

  • Minimalny wkład własny – 5 % wartości pożyczki

  • Dogodne warunki zabezpieczeń , możliwość skorzystania z poręczenia przez Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych do 50 % wartości kwoty udzielonej pożyczki